Если ваша компания остро нуждается в привлечении новых клиентов, поднятии корпоративного духа или же ищет оригинальный способ украсить принадлежащую ей территорию, обозначив присутствие собственного офиса в бизнес-центре, то единственным разумным решением будет заказать флаг.

заказать флаг

Можете не сомневаться, корпоративная символика еще никому не приносила вреда, а скорее даже наоборот. Благодаря тому, что многие компании в свое время решили заказать флаг, их сотрудники стали относиться к своему работодателю с большим уважением и любовью. Ведь всегда очень приятно чувствовать себя причастным к чему-то важному и большому, частицей единого слаженного механизма.

Однако, перед тем как заказать флаг необходимо четко решить каким он будет в цветовом исполнении. Вы можете составить дизайн самостоятельно, а можете просто доверить его профессиональному дизайнеру, оговорив с ним все нюансы роботы и предпочтения вашей фирмы. Следует отметить, что современное производство флагов происходит на высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет изготавливать продукцию очень высокого качества и надежности.

Доверять производство флагов рекомендуется только тем полиграфическим предприятиям, в добросовестности и ответственности которых вы более чем уверены. Чтобы результат не разочаровал вас и не оставил абсолютно никаких негативных впечатлений, всегда интересуйтесь уже готовыми работами компании, которой доверяете производство флагов, оценивайте их деятельность по наивысшим критериям. Это позволит вам сэкономить ваши средства и усилия, ведь если профессионал заботится о своей репутации, то он прикладывает максимум усилий для того, чтобы удовлетворить все запросы заказчика. Помните, от флага зависит мнение и отношение не только ваших сотрудников, но и клиентов. Подумайте сами, вы бы обратились в ту фирму, которая не может проконтролировать на достаточному уровне даже такую ответственную задачу, как изготовление собственного флага для поддержки корпоративного духа внутри коллектива? Нет никаких сомнений, что для того, чтобы получить лучший результат, следует искать лучших. Таких как компания ОЛ принт!
Читать далее
 

 

компанія ОЛпрінт
Київ, вул.Кулібіна 11А
тел.моб: 0660735762
0976720551
0672335094
VIBER: +380976720551
allprint@naverex.kiev.ua

Прапори - ефективний засіб зовнішньої та внутрішньої реклами! Майоріючи прапор гармонійно вписується в архітектуру міста, не затуляючи доріг, будівель, пам'ятників. Переваги прапорів як рекламних носіїв не вимагають будь-яких обґрунтувань чи підтверджень – це корпоративна данність, яка вже десятки років використовується компаніями для привернення уваги аудиторії до своєї інформації.

Наша компанія пропонує Вам купити у нас прапори та прапорці. Немає значення, яка кількість прапорів або прапорців Вам необхідна - виробництво якісно та швидко працює, якщо прапор та прапорець тільки один і так само з великими тиражами.

Ви завжди можете замовити прапор будь-якої категорії якості, виходячи зі свого бюджету!

Категорії якості:

*бюджетний клас (роздавальний матеріал, якість прапора відповідає мінімально заявленому бюджету клієнта, виготовлення прапорів із дешевих матеріалів)

*стандартний клас (прапор презентаційного типу, виготовлений із якісних матеріалів)

*протокольний клас (продукція VIP-категорії, дорога, з дорогих матеріалів, виконана на індивідуальне замовлення)

Типи прапорів:

*Односторонній прапор зі звичайним пробивом (при виготовленні прапорів - до 70% фарбування виворітної сторони).

*Односторонні прапори з максимальним пробивом (при друкуванні прапорів - до 95% фарбування виворітної сторони) для шовку та прапорної сітки.

*Двосторонній прапор «дзеркало» (виворіт читається у дзеркальному зображенні, насиченість кольору 100%, друк прапорів з двох сторін).

*Двосторонні зшиті прапори (прапори складаються з 2-х зшитих між собою полотен: або з прямим читанням (однаковий логотип друкується на обох сторонах), або з різночитанням (різні логотипи на обох сторонах прапора).

Горизонтальні прапори є традиційною формою прапорів. Співвідношення довжини і ширини 5:3, 3:2, 2:1. У свою чергу важливою є відповідність розміру прапора і висоти флагштока: довжина прапора, як правило, дорівнює 1/3 висоти флагштока.

Вертикальні прапори – формат, що часто використовується. Розгортання прапора забезпечується навіть за невеликого вітру. Довжина прапора дорівнює ½ висоти флагштока. Чим вище висить прапор, тим гармонійніше він виглядає.

Банери, розтяжки та транспаранти є чудовим доповненням зовнішньої реклами. Вони ефективні як при оформленні вулиць, стадіонів, мостів, фасадів будівель, так і приміщень – рекламне посилання на них завжди досягає адресата.

Інтер'єрні прапори та банери застосовуються для оформлення приміщень, залів, конференцій, інтер'єрів ресторанів тощо.

Державний прапор – один із атрибутів держави. Він вивішується над урядовими будинками, державними установами, виборними органами влади тощо.

Національний прапор часто повторює державний. Його дозволено використовувати всім громадянам однієї країни. Це знак приналежності до нації та своєї поваги до Батьківщини.

Знамено – це одиничний виріб. Як правило, знамено виготовляється з дорогих матеріалів і багато прикрашається вишивкою, бахромою, кистями, стрічками. Саме полотнище виготовляють із двох прямокутних відрізів тканини, зшиваючи їх по периметру.

Штандарт – спеціальний прапор, що має і функції знамена. Зазвичай штандарт приписується до певної посади (штандарт Президента, штандарт Міністра Оборони тощо). Штандарт схожий на знамено, він багато оброблений, постійно зберігається в резиденції або кабінеті свого власника, залишаючи його тільки в крайніх випадках; але водночас копії штандарта прикрашають транспортні засоби вищезгаданої особи.

Зробити прапори будь-якої категорії Ви можете у нашій компанії.

1.jpg
11.jpg
21.jpg
3.jpg

_______________________________________________________________________________

Флаги - эффективное средство наружной и внутренней рекламы! Развевающийся флаг гармонично вписывается в архитектуру города, не заслоняя дорог, зданий, памятников. Преимущества флагов как рекламных носителей не требуют каких-либо обоснований или подтверждений – это корпоративная данность, которая уже десятки лет используется компаниями для привлечения внимания аудитории к своей информации.

Наша компания предлагает Вам купить у нас флаги и флажки. Не имеет значения, какое количество флагов или флажков Вам нужно - производство качественно и быстро работает, если флаг и флажок только один и так же с большими тиражами.

Вы всегда можете заказать флаг любой из категорий качества исходя из своего бюджета!

Категории качества:

*бюджетный класс (раздаточный материал, качество флага соответствует  минимально заявленному бюджету клиента, изготовление флагов из дешевых материалов)

*стандартный класс (флаг презентационного типа, изготовленный из качественных материалов)

*протокольный класс (продукция VIP-категории, дорогостоящая, из дорогих материалов, исполнена по индивидуальному заказу)

Типы флагов:

Односторонний флаг с обычным пробивом (при изготовление флагов - до 70% окрашивания изнаночной стороны).

Односторонние флаги с максимальным пробивом (при печати флагов - до 95%  окрашивания изнаночной стороны) для шелка и флажной сетки.

Двухсторонний флаг «зеркало» (изнаночная сторона читается в зеркальном изображении, насыщенность цвета 100%, печать флагов с двух сторон).

Двухсторонний сшитый флаг (флаг состоит из 2-х сшитых между собой полотен: либо с прямым чтением (одинаковый логотип печатается на обеих сторонах), либо с разночтением (разные логотипы на обеих сторонах флага).

Горизонтальные флаги являются классической формой флагов. Рекомендуемое соотношение длины и ширины 5:3, 3:2, 2:1. В свою очередь важно соответствие размера флага и высоты флагштока: длина флага, как правило, равна 1/3 высоты флагштока.

Вертикальные флаги – часто используемый формат. Разворачивание флага обеспечивается даже при небольшом ветре. Длина флага равна ½ высоты флагштока. Чем выше висит флаг, тем гармоничней он смотрится.

Банеры, растяжки и транспаранты являются превосходным дополнением наружной рекламы. Они эффективны как при оформлении улиц, стадионов, мостов, фасадов зданий, так и помещений – рекламный посыл на них всегда достигает адресата.

Интерьерные флаги и банеры применяются для оформления помещений, залов, конференций, интерьеров ресторанов и т.д.

Государственный флаг – один из атрибутов государства. Он вывешивается над правительственными зданиями, государственными учреждениями, выборными органами власти и т.п.

Национальный флаг часто повторяет государственный. Его разрешено использовать всем гражданам одной страны. Это знак принадлежности к нации и своего уважения к Родине.

Знамя – это единичное изделие. Как правило, знамя изготавливается из дорогостоящих материалов и богато украшается вышивкой, бахромой, кистями, лентами. Само полотнище изготавливают из двух прямоугольных кусков ткани, сшивая их по периметру.

Штандарт – специальный флаг имеющий и функции знамени. Обычно штандарт приписывается определённой должности (штандарт президента, штандарт Министра обороны и т.п.). Штандарт похож на знамя, он богато отделан, постоянно хранится в резиденции или кабинете своего обладателя, покидая его только в крайних случаях; но в то же время копии штандарта украшают транспортные средства вышеуказанного лица.

Сделать флаги любой категории Вы можете в нашей компании.

 

 

 

 
Прапори за 24 години
компанія ОЛ принт