/ ВИМОГИ ДО МАКЕТІВ

 

компанія ОЛпрінт
Київ, вул.Кулібіна 11А
тел.моб: 0660735762
0976720551
0672335094
VIBER: +380976720551
allprint@naverex.kiev.ua

Шановні клієнти! Компанія ОЛпрінт використовує ліцензійне програмне забезпечення. Макети приймаються в роботу у таких форматах:

Векторний формат:

.cdr – CorelDRAW до версії X4

.ai (.eps) – AdobeIllustrator до версії СS 5

.pdf

Растровий формат:

.psd – PhotoShop до версії СS 5

.tiff

.pdf

.jpg – тільки у разі максимально гарної якості (при збільшенні – відсутність

піксельної розмитості зображення)

Прохання до клієнтів – за наявності макетів зазначених програм у пізніших версіях – перезберегти макети у версіях, вказаних вище. Це заощадить наш час виготовлення продукції, а Ваш час до отримання готового замовлення скоротить.

Загальні вимоги до макетів:

1) Макет необхідно надавати у розмірі 1:1 (або 1:2 для великих розмірів-більше 5 метрів по одній із сторін) до готового виробу, який Ви хочете отримати. Усі необхідні технологічні припуски, допуски тощо. для виробництва ми додаємо самі.

2) Усі шрифти в макетах мають бути сконвертовані у криві.

3) Усі обведення та абриси необхідно перетворити на об'єкти.

4) Кожен колір має бути згрупований одним окремим об'єктом.

5) Товщина найтоншої лінії або окремого елемента має бути не менше 1мм (у випадках плоттерної порізки термоплівки для подальшого нанесення на тканину).

6) Файли у форматі .psd – PhotoShop повинні надаватися з растрованими шарами для можливості технологічного редагування кольорів.

7) Дозвіл для растрових файлів:

у форматах до А3 – не менше 300 dpi

у форматах від А3 до А0 – не менше 150 dpi

у великих форматах – не менше 120 dpi

у форматах готових виробів понад 5 метрів – не менше 90 dpi

Зображення з Інтернет з роздільною здатністю 72-96 dpi не придатні для збільшення та

подальшої обробки. Фотографії з вихідним зображенням до 5х5 см не підлягають

збільшенню до А4 і більше.

Розмиті, не різкі, темні, засвічені зображення при скануванні та подальшій обробці ще більше втрачають якість, і кінцевий результат буде непередбачуваним.

8) Необхідно правильно прописати кожен колір у макеті у колірній моделі CMYK або Pantone, щоб він відповідав тим кольорам, які Ви хочете отримати на готовому виробі. Колір, який Ви бачите на екрані монітора, не відповідає реальному кольору відповідно до розкладок кольорів CMYK або Pantone. Враховуючи, що палітра Pantone була створена для поліграфії, можливі невеликі відмінності за кольором зображення на папері та на тканині. Тому нашим клієнтам, яким потрібна повна відповідність корпоративним кольорам готового виробу, ми безкоштовно виготовимо та надамо кольоропробу (зменшену копію або фрагмент зображення Вашого виробу). Наші дизайнери відкоригують усі кольори згідно Ваших побажань.

І ще - найважливіше:)

Ми завжди готові працювати з нашими клієнтами у дружньому та партнерському форматі.

Якщо Ви не маєте можливості надати макет, що відповідає вимогам виробництва, ми завжди зможемо Вам допомогти. Вартість роботи дизайнерів з підготовки макету залежатиме від вихідного матеріалу, який Ви можете надати і складності макету.

При тиражних та комплексних замовленнях вартість підготовки макетів та їх адаптації включена у вартість продукції.

 

____________________________________________________________________________

 

Уважаемые клиенты! Компания ОЛпринт использует лицензионное программное обеспечение. Макеты принимаются в работу в следующих форматах:

Векторный формат:

  • .cdr – CorelDRAW до версии X4
  • .ai (.eps) – AdobeIllustrator до версии СS 5

Растровый формат:

  • .psd – PhotoShop до версии СS 5
  • .tiff
  • .pdf
  • .jpg – только в случае максимально хорошего качества (при увеличении – отсутствие пиксельной размытости изображения)

Просьба  к клиентам - при наличии макетов указанных программ в более поздних версиях - пересохранить макеты в версиях, указанных выше. Это сэкономит наше время по изготовлению продукции, а Ваше время до получения готового заказа сократит.

Обшие требования к макетам:

1) Макет необходимо предоставлять в размере 1:1 (либо 1:2 для больших размеров- более 5 метров по одной из сторон) к готовому изделию, которое Вы хотите получить. Все необходимые технологические припуски, допуски и т.д. для изготовления продукции мы добавляем сами.

2) Все шрифты в макетах должны быть сконвертированы в кривые.

3) Все обводки и абрисы необходимо преобразовать в объекты.

4) Каждый цвет должен быть сгруппирован одним отдельным объектом.

5) Толщина самой тонкой линии или отдельного элемента должна быть не менее 1мм (в случаях плоттерной порезки термопленки для дальнейшего нанесения на ткань).

6) Файлы в формате .psd – PhotoShop должны предоставляться с растрированными слоями для возможности технологического редактирования цветов.

7) Разрешение для растровых файлов

в форматах до А3 - не менее 300 dpi

в форматах от А3 до А0 - не менее 150 dpi

в больших форматах  - не менее 120 dpi

в форматах готовых изделий более 5 метров - не менее 90 dpi

Изображения из Интернет с разрешением 72-96 dpi не пригодны для увеличения и последующей обработки. Фотографии с исходным изображением до 5х5 см не подлежат увеличению до А4 и, тем более, выше.

Размытые, не резкие, темные, засвеченные изображения при сканировании и последующей  обработке еще больше теряют в качестве, и конечный результат будет непредсказуем.

8) Необходимо правильно прописать каждый цвет в макете в цветовой модели CMYK или Pantone, чтобы он соответствовал тем цветам, которые Вы хотите получить на готовом изделии. Цвет, который Вы видите на экране монитора не соответствует реальному цвету согласно раскладок цветов CMYK или Pantone. Учитывая, что палитра Pantone была создана для полиграфии, возможны небольшие отличия по цвету изображения на бумаге и на ткани. Поэтому нашим клиентам, которым необходимо полное соответствие корпоративным цветам готового изделия, мы бесплатно изготовим и предоставим цветопробу (уменьшенную копию или фрагмент изображения Вашего изделия). Наши дизайнеры откорректируют все цвета, согласно Ваших пожеланий.

И ещё - самое важное: )

Мы всегда готовы работать с нашими клиентами в дружеском и партнерском формате.

Если у Вас нет возможности предоставить макет, соответствующий требованиям производства, мы всегда сможем Вам помочь. Стоимость работы дизайнеров по подготовке макета будет зависеть от исходного материала, который Вы можете предоставить и сложности макета.

При тиражных и комплексных заказах стоимость подготовки макетов и их адаптации включена в стоимость продукции.

 

 
Прапори за 24 години
компанія ОЛ принт