/ ВСЕ ПРО СУБЛІМАЦІЮ

 

компанія ОЛпрінт
Київ, вул.Кулібіна 11А
тел.моб: 0660735762
0976720551
0672335094
VIBER: +380976720551
allprint@naverex.kiev.ua

На сьогоднішній день сублімаційний друк на тканині – це одне з найякісніших нанесень зображення на текстиль, які пропонуються на ринку друкованих послуг. Технологія сублімаційного друку на тканині була розроблена в середині ХХ століття французьким ученим-хіміком Ноель де Плассе. Він працював співробітником великої текстильної компанії Lainiere de Roubaix, що знаходилася на півночі Франції. В 1957 Ноель де Плассе виявив, що деякі барвники можуть сублімувати - переходити з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий стан субстанції. Технологічною умовою даного процесу є розігрів барвників до температури не менше 180 градусів за Цельсієм.

Сублімація в перекладі означає - випаровування. Сублімаційна фарба при нагріванні (180 - 220°C) переноситься з носія (паперу) на синтетичну або змішану тканину (з вмістом синтетики не менше 60%).

Спочатку сублімаційна фарба наноситься на спеціальний папір. Потім на тканину кладеться папір зображенням униз. Під впливом нагрівання та тиску фарба випаровується з носія (спеціального паперу), проникає в структуру тканини, на молекулярному рівні взаємодіє з волокнами і залишається в тканині абсолютно не виділяючись з її основи. Останнє є основною відмінністю від інших способів нанесення зображення на тканину.

Коли надрукована тканина остигає, барвник залишається не на її поверхні, а всередині тканини (зберігаючи її властивості еластичності) і при цьому надійно захищений полімерною поверхнею тканини. Сублімаційний друк на текстилі витримує вплив води і дуже міцний з механічної точки зору, він менше вигорає від прямого впливу сонячних променів. Виріб із сублімаційним друком зберігає своє забарвлення надовго.

Основні переваги сублімаційного друку на тканині перед іншими технологіями (шовкографія, тамподрук та ін.):

 • висока якість зображення – чіткість, насиченість кольорів;
 • абсолютна стійкість зображень до зовнішніх природних впливів: вологість, ультрафіолетове випромінювання, низькі температури та ін;
 • можливість виготовлення великих тиражів та одиничних ексклюзивних замовлень; можливість повнокольорового друку фотографічної якості будь-якого формату на тканину з роздільною здатністю до 1200 dpi тиражем від одного екземпляра;
 • висока стійкість зображення до прання та хімчистки.

   

  ____________________________________________________________________________

  На сегодняшний день сублимационная печать на ткани - это одно из самых качественных нанесений изображения на текстиль, предлагаемых на рынке печатных услуг. Технология сублимационной печати на ткани была разработана в средине двадцатого века французским ученым-химиком Ноэль де Плассе. Он работал сотрудником крупной текстильной компании Lainiere de Roubaix, которая находилась на севере Франции. В 1957 году Ноэль де Плассе обнаружил, что некоторые красители могут сублимировать - переходить из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкое состояние субстанции. Технологическим условием данного процесса является разогрев красителей до температуры не менее 180 градусов по Цельсию.

  Сублимация в переводе означает - возгонка (испарение). Сублимационная краска при нагревании (180 - 220°C) переносится с носителя (бумаги) на синтетическую  или смешанную ткань (с содержанием синтетики не менее 60%).

  Сначала сублимационная краска наносится на специальную бумагу. Затем на ткань кладется бумага изображением вниз. Под воздействием нагревания и давления, краска испаряется с носителя (специальной бумаги), проникает в структуру ткани, на молекулярном уровне взаимодействует с волокнами и остается в ткани абсолютно не выделяясь из ее основы. Последнее является основным отличием от других способов нанесения изображения на ткань.

  Когда запечатанная ткань остывает, краситель остается не на ее поверхности, а внутри ткани (сохраняя ее свойства эластичности) и при этом надежно защищен полимерной поверхностью ткани. Сублимационная печать на текстиле выдерживает воздействие воды и очень прочна с механической точки зрения, она не выгорает от прямого воздействия солнечных лучей. Изделие с сублимационной печатью сохраняет свою окраску надолго.

  Основные преимущества сублимационной печати на ткани перед другими технологиями (шелкография, тампопечать и др.):

  • высокое качество изображения – четкость, насыщенность цветов;
  • абсолютная устойчивость изображений к внешним природным воздействиям: влажность, ультрафиолетовое излучение, низкие температуры и др.;
  • возможность изготовления крупных тиражей и единичных эксклюзивных заказов; возможность полноцветной печати фотографического качества любого формата на ткань с разрешением до 1200 dpi тиражом от одного экземпляра;
  • высокая стойкость изображения к стирке и химчистке.
 
Прапори за 24 години
компанія ОЛ принт